הבטחת שכר דירה

איך להבטיח את תשלום שכר הדירה?

בעל נכס המשכיר את הנכס שלו עבור אדם זר בפעם הראשונה זה כמו לצאת לפגישה עיוורת. תחילה אתם פוגשים אדם חביב יותר או חביב פחות, אתם מראים לו את הדירה, משוחחים מעט כדי להכיר ולהתרשם מעט זה מזה ולבסוף אם הדברים נראים לשני הצדדים חותמים על חוזה שכירות ומכאן מתפתחת לה מערכת יחסים של משכיר ושוכר, בין היא בידידות נעימה ובין אם היא שקטה לאורך כל תקופת ההשכרה. בשני המקרים כל בעל נכס רוצה שתהיה לו מערכת יחסים שקטה בכל הקשור בהבטחת שכר הדירה. הבטחת שכר דירה זה לא נושא של מה בכך ואין לאף אחד את האפשרות להבטיח כי האנשים שנכנסו לדירה בהחלט יכולים ומתכוונים לשלם בכל חודש את שכר הדירה אך על מנת לא ליפול בידי אנשים שלא משלמים ישנן מספר פעולות שניתן לעשות. 

הדרכים להבטחת תשלום שכר הדירה: 

  • ערבויות פרטיות – ישנם בעלי נכסים המחייבים את השוכרים להביא אדם נוסף שיהיה ערב לתשלומי הדירה וישנם מקרים של אפילו שניים, תלום בגודל הנכס המושכר. זו שיטה ישנה המוכרת בקרב בעלי נכסים רבים ועדיין משתמשים בה. 
  • ערבויות בנקאיות – בנוסף לערבים פרטיים (כמו ערבות הורים לדירה שילדיהם משכירים) ניתן לקבל ערבויות מהבנק כך שהמשכיר יכול להיות רגוע כי יקבל את כספו בכל חודש. השוכר צריך לבקש מהבנק ערבות והוא יכול להעבירה לבעל למשכיר במקרה של אי עמידה בתשלום ככר הדירה הוא יוכל לפדות אותה. 
  • שיק ביטחון – אפשרות נוספת להבטחת התשלום היא באמצעות שיק ביטחון. על גבי השיק מופיע הסכום שהוסכם בחוזה אך נשאר ללא תאריך וכך בעל הנכס יכול להיות רגוע כי יש לו את האפשרות להפקיד את השיק במקרה של אי עמידה בתנאי החוזה. 

לסיכום, הבטחת שכר דירה ובכלל תשלומים שונים שעל המשכיר לשלם בכל תקופת השכרת הדירה זה נושא מורכב ביותר אם לא יודעים בדיוק איך לצלוח אותו נכונה. הנכס שלכם יקר לכם ואתם רוצים להפקידו בידיים של אנשים שישלמו לכם בעבורו ובו בזמן ישמרו לכם עליו. לכן חשוב להבטיח את תשלומי השכירות ולהקפיד להשתמש באמצעים שיעזרו לכם לקבל את המגיע לכם.